Ogłoszenie naboru kandydatów do udziału w warsztatach terenowych.
Stowarzyszenie Bliżej domu ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą "Aktywne poznawanie walorów turystycznych, historycznych i przyrodniczych regionu Kociewie poprzez organizację warsztatów terenowych dla dzieci". Jednym z działań w ramach tego projektu będzie wyjazd w terminie 27-29 sierpnia 2013r. do leśnictwa w Brodach Pomorskich grupy piętnaściorga dzieci w wieku od 7 do 18 lat celem uczestnictwa w warsztatach terenowych. Podczas warsztatów dzieci będą miały między innymi możliwość bliższego poznania walorów środowiska przyrodniczego regionu Kociewie, uczestniczenia w zajęciach polegających na opiece nad zwierzętami na terenie azylu dla zwierząt, w grach terenowych związanych z ekologią, zajęciach z rzeźbiarstwa w drewnie. Poza tym przewidziana jest również wycieczka do pobliskiego zamku w Gniewie, gdzie uczestnicy warsztatów wezmą udział w tzw. żywej lekcji historii prezentowanej przez miejscowe bractwo rycerskie.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wiek od 7 do 18 lat oraz zamieszkiwanie na terenie jednej z gmin powiatu tczewskiego:Tczew, Gniew, Pelplin, Morzeszczyn, Subkowy.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie mogą zgłaszać się w terminie do dnia 23 sierpnia 2013r. telefonicznie pod numerami telefonów: 782167934, 506871347 lub mailowo pod adresem blizejdomu@wp.pl
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu do kontaktu. Liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.
Po przesłaniu zgłoszenia osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w warsztatach otrzymają informacje o dokładnej godzinie wyjazdu i powrotu z Brodów Pomorskich oraz wyposażeniu jakie będzie wymagane od uczestników.

Zapraszamy serdecznie.

Projekt jest realizowany i został dofinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
Inne zdjecia: