Władze stowarzyszenia
Zarząd:
Dariusz Górski - Prezes
Joanna Wera - Wiceprezes
Kamila Gerka - Sekretarz
Monika Kurowska- Skarbnik
Beata Warsińska - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Lucyna Rinc
Michał Chwiałkowski
Ewa Wasielewska-Dzierżanowska