Jak powstało nasze stowarzyszenie
W miesiącu grudniu 2011r. grono przyjaciół z terenu powiatu tczewskiego postanowiło powołać do życia stowarzyszenie, którego celem byłoby wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Od planów bardzo szybko przeszliśmy do czynów i już 16 grudnia 2011r. spotkaliśmy się w świetlicy przy ul. Kasprowicza w Tczewie, gdzie 18 osób zdecydowało się założyć stowarzyszenie pod nazwą "Bliżej Domu". 20 stycznia 2012r. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia w czasie którego przyjęliśmy statut i wybrane zostały władze naszej organizacji. Prezesem został Dariusz Górski, wiceprezesem Joanna Wera, sekretarzem Kamila Gerka, skarbnikiem Monika Kurowska, członkiem zarządu Beata Warsińska. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Lucyna Rinc, Michał Chwiałkowski i Ewa Wasielewska-Dzierżanowska. W dniu 20 marca 2012r. stowarzyszenie "Bliżej Domu" zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ pod numerem KRS - 0000412978

Przyjęty przez nas statut daje nam możliwość działania w wielu dziedzinach życia i wspierania osób z różnych środowisk. Jednak z uwagi na fakt, iż większość z członków stowarzyszenia pracuje lub jest w jakiś sposób związana z Domem Dziecka w Tczewie nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na to, by wspierać wychowanków tej placówki.