Walne Zebranie Człomków Stowarzyszenia
W dniu 25 marca 2013r. o godz. 18.00. w Tczewie odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Podczas spotkania podsumowaliśmy działalność naszej organizacji w roku 2012 i omówiliśmy plany na rok 2013. Podczas zebrania udzielono absolutorium zarządowi za rok 2012.
.